Referanser - ferdige:

Myhres Maskinomsetning

Kommer:

Andebu Næringsforening

Mebrika

Ingtek

 

 

MATRIX Økonomisystem:

Andebu Web og IT er forhandler.

Les mer..
Matrix Økonomisystem
Matrix Økonomisystem passer godt for mindre firmaer, prosjektregnskap, byggeregnskap, regnskap for forskjellige organisasjoner og private. Programmet er veldig enkelt og raskt i bruk og inneholder både regnskap og fakturering.

Programmet er rimelig og tar liten plass.

Reduser dine kostnader, ta kontakt.

 

E-post Tips.

Her legger vi ut noen tips som vi håper du få nytte av. Word Tips E-post Tips. Excel Tips PowerPoint Tips Diverse Tips

 

 

Har du et godt tips som kan være nyttig for andre, kan du sende det til oss på e-post. Vi vurderer tipsene, benyttede tips referereres til den som tipset.

Andebu Web og IT kan ikke påta seg ansvar for feil som event. oppstår, da vi ikke vet om dine forhåndkunnskaper. Om du må være varsom, markeres dette.

 
Bilde Epost
 1. Start Outlook når datamaskinen starter
 2. Få melding om ny e-post når den kommer
 3. Hurtigtast for svar
 4. Kall tilbake en sendt e-post
 5. Ikke la alle se hvem du sender e-posten til
 6. Åpne e-post fra din Hotmail-konto i Outlook
 7. Utskrift av e-posten uten at den åpnes
 8. Sette inn spesialtegn i e-posten
 9. Hvordan sjekke vedlegg for virus, uten at det åpnes
 10. Slett uønsket e-post og lag en regel som blokkerer avsender

Start Outlook automatisk ved oppstart:

Ønsker du at e-postprogrammet starter når datamaskinen startes?

Det er mulig ved at du lager en snarvei og legger den i mappen "OPPSTART", den finnes på alle datamaskiner - på noen finnes det flere. Bruk "SØK ETTER FILER OG MAPPER" for å finne alle. Når du har funnet mappene følger du fremgangsmåten under og legger en snarvei inn i den av mappene hvor det ligger snarveier fra tidligere.

Dersom alle mappene er tomme - prøv deg frem til programmet stater ved oppstart.

 

Gjør slik:
 1. Finn Outlook-ikonet, er det ikke på skrivebordet - klikker du på START, velg "ALLE PROGRAMMER" der finner du MS-Office og Outlook-ikonet.
 2. Høyreklikk ikonet og velg "KOPIER".
 3. Finn tilbake til mappen(e) for "START-MENY".
 4. Velg mappen for "PROGRAMMER", så velger du mappen "OPPSTART" og limer inn snarveien.
 5. Finnes det flere mapper, lim inn snarveien og prøv deg frem til du har funnet den rette mappen som gjør at programmet starter som du ønsker.
Hvis du ønsker å fjerne Outlook fra oppstarten, fjern snarveien.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Bli varslet når det kommer e-post:

Du kan få et varsel på skjermen når det kommer ny e-post. Ønsker du et varsel hver gang, kan følge denne fremgangsmåten.

 

Gjør slik:
 1. På menylinjen velger du "VERKTØY", deretter "ALTERNATIVER".
 2. Velg arkfanen "INNSTILLINGER".
 3. Under emnet E-post, velg "E-POSTALTERNATIVER".
 4. Under emnet Meldingsbehandling skal du velge "AVANSERTE E-POSTALTERNATIVER".
 5. I avsnittet "Når det kommer ny e-post" skal valgene gjøres, der skal det være krysset av for "VIS SKRIVEBORDSVARSEL VED NY E-POST".
 6. Etter det er gjort , velg "Innstillinger for skrivebordsvarsel".
 7. Her kan du dra gliderene dit du ønsker og velg "Forhåndsvis" for å se om det ser greit ut på skjermen.
 8. Klikk "OK" i alle vinduene ( 4stk).
Samme fremgangsmåte for å fjerne denne varslingen.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Hurtigtast for svar:

Har du fått en e-post som du skal besvare fort?

Meldingen må enten være åpnet eller markert.

Trykk CTRL+ R

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Hent tilbake sendt e-post:

Har du sendt fra deg en e-post som ikke skulle vært sendt? Outlook har en mulighet for å kalle den tilbake. Det er ikke alltid dette går, men det kan være verd et forsøk.

 

Gjør slik:
 1. Du må velge mappen "SENDT" eller "SENDTE ELEMENTER". Åpne mappen.
 2. Finn frem meldingen du sendte feil og åpne denne.
 3. Velg "HANDLINGER" på menylinjen, velg "KALL TILBAKE DENNE MELDINGEN" og gjør de nødvendige valgene.
 4. Klikk "OK".
Velger du "SEND DENNE MELDINGEN PÅ NYTT" får du mulighet til å sende fra og til en annen e-postkonto.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Bruk Blindkopi når du sender e-post:

Når du sender e-post til fler enn en mottaker, bør du skrive e-postadressene i feltet "Blindkopi". Da er det ingen av mottakerene som ser hvem du har sendt e-posten til.

Hvis en e-post kommer på avveie kan alle adressene være synlig for uvedkommende. Det kan være til glede for spammere.

 

Hvordan bruke "Blindkopi":
 1. Dersom feltet "Blindkopi.." vises under "Kopi.." skrives e-postadressene inn i "Blindkopi.." på samme måte som du pleier å gjøre i "Til..".
 2. Hvis "Blindkopi.." ikke er synlig, finnes valget under "ALTERNATIVER" på verktøylinjen rett under menylinjen. Kryss av og feltet vises.
 3. Et annet alternativ er at du peker på "Til.." eller "Kopi.." med markøren og klikker. I dialogboksen du får opp kan mottakerene merkes, når alle er merket - klikk på "Blindkopi.." og "OK".
På denne måten kan du bidra til å redusere spam. Det kan også være at noen høyst private e-postadresser ikke skal distribueres til alle og en hver.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Hotmail:

Har du Hotmailkonto og ønsker tilgang til den gjennom e-postprogrammet?

Legg til kontoen slik:
 1. Når du starter e-postprogrammet, gå til valget "VERKTØY" på menylinjen.
 2. Velg "E-POSTKONTOER", under "E-post" kryss av for "Legg til ny e-postkonto". Følg veiviseren, klikk "NESTE".
 3. Kryss av for "HTTP", klikk "NESTE".
 4. Fyll inn visningsnavnet, eks. ditt navn, i feltet "NAVN", hele hotmail-adressen i feltet "E-postadresse". Feltet "Brukernavn" skal være samme som "E-postadresse" og "Passord" er det du bruker når du har logget deg på hotmail.com. I feltet "HTTP-e-postleverandør" skal det stå Hotmail.
 5. Under valget "Flere innstillinger" velger du hvordan tilkoblingen skjer. Velg "Koble til ved hjelp av det lokale nettverk LAN" hvis du har ADSL eller bredbånd. Bruker du analogt modem eller ISDN velger du telefonlinjen.
 6. Klikk "NESTE" og "FULLFØR".
Outlook lager en "HOTMAIL-MAPPE" i mappelisten.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Skriv ut uåpnet e-post:

Du kan få utskrift av en e-postmelding uten at den må åpnes.

Merk den aktuelle meldingen ved et høyreklikk, velg "SKRIV UT" på hurtigmenyen. Du kan også merke e-posten og trykke CTRL+P.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Bruk spesialtegn i e-posten:

Noen ganger er det nødvendig med andre tegn eller symboler enn de vi finner på tastaturet.

Sett markøren der du ønsker symbolet, velg "SETT INN" på menylinjen.

Velg "SYMBOL" og du får opp en dialogboks som inneholder mange tegn, velg det tegnet du ønsker og dobbelklikk, eller merk tegnet og velg "SETT INN".

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Sjekk vedlegg uten å åpne:

Vi mottar e-poster som ønsker å skade oss, de fleste kan vi kjenne igjen ved at de har helt uventede avsendere.

Vedlegg fra kjente avsendere og avsender du stoler på, kan også inneholde virus - vi er aldri helt sikre.

Sjekk alle vedlegg før de åpnes!!!
Gjør slik:
 1. Har du fått e-post med vedlegg gjøres du oppmerksom på det ved at det synlig en liten binders. Dersom du ser vedlegget via forhåndsvisningen, høyreklikk vedlegget.
 2. Etter høyreklikket får du valget "LAGRE SOM", velg det og lagre det et sted hvor det er lett å finne igjen.
 3. Når du har funnet tilbake dit du lagret vedlegget skal du høyreklikke på det igjen, du får en hurtigmeny med valget "SØK MED antivirusprogrammet" - velg det og antivirusprogrammet søker gjennom vedlegget.

Når programmet har søkt gjennom vedlegget ser du om det finnes noe uønsket i vedlegget. Følg anvisningene i antivirusprogrammet videre.

Finner ikke programmet noe kan du åpne vedlegget. Skal du lagre vedlegget permanent klipp det ut og lagre det i ønsket mappe.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Lag regel for uønsket e-post:

Spam-post plager alle. Spammere benytter adressebøker de har fått tilgang til gjennom infiserte datamaskiner og de bruker "crawlere" for å finne e-postadresser på Internett.

I Outlook finnes det en mulighet for å begrense noe av spam-posten før du får den i innboksen. Du må gå gjennom den uønskede e-posten, MEN IKKE ÅPNE!! Merk den med høyreklikk og lag en eller flere regler for hvordan Outlook skal behadle den.

 

Gjør slik:
 1. Merk e-posten med et høyreklikk, du får opp en hurtigmeny velg "OPPRETT REGEL".
 2. Du får nå opp en veiviser, under "AVANSERTE ALTERNATIVER" finnes mange valg. Les nøye gjennom valgene og kryss av for de valgene som tilfredsstiller dine krav.
Når du har lagt inn siste valget, bør du vurdere om det kan det være lurt å krysse av for "Kjør denne regel nå på....." før du klikker "FULLFØR".

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Andebu Web og IT, Honerød, 3158 ANDEBU - Tlf: 905 30 903   E-post: htb@webogit.no
Webdesign ©2006