Referanser - ferdige:

Myhres Maskinomsetning

Kommer:

Andebu Næringsforening

Mebrika

Ingtek

 

 

MATRIX Økonomisystem:

Andebu Web og IT er forhandler.

Les mer..
Matrix Økonomisystem
Matrix Økonomisystem passer godt for mindre firmaer, prosjektregnskap, byggeregnskap, regnskap for forskjellige organisasjoner og private. Programmet er veldig enkelt og raskt i bruk og inneholder både regnskap og fakturering.

Programmet er rimelig og tar liten plass.

Reduser dine kostnader, ta kontakt.

 

Excel Tips.

Her legger vi ut noen tips som vi håper du få nytte av. Word Tips E-post Tips Excel Tips PowerPoint Tips Diverse Tips

 

 

Har du et godt tips som kan være nyttig for andre, kan du sende det til oss på e-post. Vi vurderer tipsene, benyttede tips referereres til den som tipset.

Andebu Web og IT kan ikke påta seg ansvar for feil som event. oppstår, da vi ikke vet om dine forhåndkunnskaper. Om du må være varsom, markeres dette.

 
Bilde Excel
 1. Merk celler som inneholder en formel
 2. Hurtigtaster for "VIS FORMLER"
 3. Betinget formatering
 4. Hold øye med hva som skjer i en eller flere celler
 5. Få med kolonneoverskriftene på alle arkene ved utskrift
 6. Kopier en celle og lim inn hva du ønsker et annet sted
 7. Merke et helt dataområde
 8. Merk mange celler
 9. Kopiere formatet i en celle og bruk det i mange celler
 10. Ikke la teksten flyte over i en annen celle, bruk Alt+Enter

Merk celler som inneholder fomler:

Når man arbeider med store regneark får man behov for å finne celler som inneholder formler.

For å finne disse cellene er det minst et par muligheter.

 
Alt 1:

Velg "VERKTØY" på menylinjen, velg "FORMELREVISJON" og velg det som er aktuelt i undermenyen.

 
Alt 2:

Velg "REDIGER" på menylinjen, velg "GÅ TIL" og klikk på "UTVALG", kryss av for "FORMLER" - Klikk "OK".

Du kan også benytte tastekombiasjonen CTRL+G da kommer rett i dialogboksen "Gå Til".

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Tastekombinasjon for vis formler:

For å vise celler med formler og formlene, finnes det en smart tastekombinasjon.

Kombinasjonen er CTRL+J, alle formler vises. For å se tallene igjen, trykk CTRL+J en gang til og alt er "normalt".

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Betinget formatering :

I et regneark kan det være behov for å bli varslet dersom celleverdiene overskrider en verdi eller om den blir for lav.

Kriteriene for når og hvordan, kan "Betinget Formatering" hjelpe deg med.

 
Gjør slik:
 1. Merk det aktuelle dataområdet, eller ulike celler. (Hold CTRL-tasten inne mens du merker, da kan du merke de cellene du vil).
 2. Når cellene er merket, velg "FORMAT" på menylinjen. Velg "BETINGET FORMATERING" på undermenyen.
 3. I dialogboksen gjøres valgene for verdier og hvordan verdiene skal vises.
 4. Ønsker du flere kriterier, velg "LEGG TIL" og sett opp valgene dine.
 5. Når valgene er gjort - Klikk "OK".
For fjerne formateringen, merk cellene og velg "REDIGER" på menylinjen - deretter "FJERN" - "FJERN FORMATER".

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Hold øye med hva som skjer i flere celler:

Enten man arbeider med store eller små regneark, kan det være nødvendig å holde øye med hva som skjer i de cellene man ikke ser - om det er i en annen arbeidsbok eller et annet sted i regnearket.

I Excel kan man overvåke det som skjer gjennom "OVERVÅKNINGSVINDUET". Dette vinduet er synlig uansett om du går til en annen arbeidsbok.

Du kan flytte overvåkningsvinduet rundt i regnearket ved å "ta tak i" det mørke feltet øverst og dra det rundt med musen. Det kan også legges under verktøylinjene øverst i regnearket.

 

Åpne overvåkningsvinduet og gjør slik:
 1. Velg cellen som skal overvåkes, høyreklikk og velg "LEGG TIL OVERVÅKNING".
 2. Plasser vinduet der du ønsker.
 3. Skal du overvåke celler i en annen arbeidsbok eller et annet regneark, gå til det arket eller boken du skal overvåke og velg cellene. Høyreklikk og "LEGG TIL OVERVÅKNING".
For å slette overvåkningen, merker du de aktuelle i overvåkningsvinduet og velger "SLETT OVERVÅKNING".

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Få med overskriften på alle utskriftene :

Skal du skrive ut et langt regneark og kolonneoverskriftene bør være med?

 

Gjør slik:
 1. Velg "FIL" på menylinjen.
 2. Velg "UTSKRIFTSFORMAT".
 3. I dialogboksen som kommer opp, velg "ARK", her gjør du de valgene du ønsker.
 4. Klikk "OK".
I dialogboksen kan du gjøre flere valg, se gjennom.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Kopier celler og lim inn hva du ønsker:

Hvis du ønsker å kopiere celleverdien fra en celle, men ikke formlen er det fullt mulig.

Merk cellen du vil kopiere og kopier.

Gå dit vil ha innholdet, merk cellen og høyreklikk. I hurtigmenyen er det et valg "LIM INN UTVALG", velg dette.

I dialogboksen er det flere valg, velg "VERDIER".

Klikk "OK".

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Merk et helt dataområde :

Du har en mulighet til merke et dataområde på en enkel måte. Et dataområde i Excel er et omåde som er avgrenset med tomme celler.

For å merke et dataområde må stjerne-tasten * på det nummeriske tastaturet brukes.

Plasser markøren i dataområdet, hold CTRL-tasten nede og trykk * på det nummeriske tastaturet. - Dataområdet er merket!

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Merk mange celler:

Skal du merke mange celler i regnearket, kan det gjøres på flere måter, de ulike måtene merker på forskjellig vis.

 
Merk sammenhengende, fra - til celle:

Sett markøren i cellen du skal merke fra. Hold SHIFT-tasten nede, flytt markøren til den cellen du skal merke til og klikk. - Nå er cellene merket.

 
Merk celler, men ikke sammenhengende:

Hold CTRL-tasten nede mens du klikker i cellene som skal merkes.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Kopier formatet i en celle, bruk formatet i mange celler:

Har du formatert en celle og skal ha det samme formatet på flere celler?

 

Gjør slik:

Merk cellen du skal kopiere formatet fra.

På verktøylinjen "STANDARD" finner du en KOST (kosten heter "kopier format").

Dobbelklikk denne kosten, klikk med markøren i de cellene du vil lime inn formatet.

Når du er ferdig med formatet, kikk en gang på kosten igjen , og alt er normalt igjen.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Ikke la teksten flyte over i en annen celle:

Når teksten blir lenger enn bredden på cellen den skrives inn i, flyter teksten over i neste celle. Hvis man trykker "ENTER" vil markøren hoppe ned til neste celle.

Dersom det er ønskelig med linjeskift, kan ALT-tasten holdes inne mens "ENTER" trykkes.

Et alternativ med flere muligheter finnes på menylinjen under valget "FORMAT", velg "CELLER". I dialogboksen som da dukker opp, velg "JUSTERING" - der kan du krysse av for "BRYT TEKST", eller gjøre andre tekstjusteringer.

Klikk "OK".

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Andebu Web og IT, Honerød, 3158 ANDEBU - Tlf: 905 30 903   E-post: htb@webogit.no
Webdesign ©2006