Referanser - ferdige:

Myhres Maskinomsetning

Kommer:

Andebu Næringsforening

Mebrika

Ingtek

 

 

MATRIX Økonomisystem:

Andebu Web og IT er forhandler.

Les mer..
Matrix Økonomisystem
Matrix Økonomisystem passer godt for mindre firmaer, prosjektregnskap, byggeregnskap, regnskap for forskjellige organisasjoner og private. Programmet er veldig enkelt og raskt i bruk og inneholder både regnskap og fakturering.

Programmet er rimelig og tar liten plass.

Reduser dine kostnader, ta kontakt.

 

Word Tips.

Her legger vi ut noen tips som vi håper du få nytte av. Word Tips. E-post Tips Excel Tips. PowerPoint Tips. Diverse Tips

 

 

Har du et godt tips som kan være nyttig for andre, kan du sende det til oss på e-post. Vi vurderer tipsene, benyttede tips referereres til den som tipset.

Andebu Web og IT kan ikke påta seg ansvar for feil som event. oppstår, da vi ikke vet om dine forhåndkunnskaper. Om du må være varsom, markeres dette.

 
Bilde Word
 1. Lag kantlinjer med tastaturet
 2. Lag tabeller med tastaturet
 3. Få nøyaktig den linjehøyden du ønsker
 4. Vise hele menyer, ikke bare de siste
 5. Ta frem flere Verktøylinjer
 6. Lag en forkortelse og la Autokorrektur fullføre
 7. Utfør enkle utregninger i Word
 8. Merk tekst uten mus
 9. Lukk eller lagre fler Word-dokumenter samtidig
 10. Sett inn Excel-regneark i Word

Kantlinjer med tastaturet:

Word har en funksjon som autoformaterer mens du arbeider i et dokument. Denne funksjonen er "slått på" som standard i Word. Funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres etter ønske, for at du skal få laget kantlinjer med tastaturet må funksjonen være aktivert.

For å aktivere, velg "VERKTØY" på menylinjen, velg "ALTERNATIVER FOR AUTOKORREKTUR", velg arkfanen "FORTLØPENDE FORMATERING" og se etter at det er krysset av for "KANTLINJER".

Kantlinjene som lages vil gå over hele dokumentet.

 

Enkel kantlinje:

Tast 3 vanlige bindestreker, eller minus ( - ), etter hverandre og trykk "ENTER". Du vil nå få en kantlinje som går fra sidemarg til sidemarg i dokumentet.

 

Enkel tykk kantlinje:

Tast tre "underscore" ( _ ), hold shifttasten inne og trykk tre bindestreker etter hverandre. Trykk "ENTER" og du vil få en tykkere kantlinje som går fra sidemarg til sidemarg.

 

Dobbel kanlinje:

Ønsker du dobbel understrekning taster du tre "er lik" ( = ), trykker "ENTER" og du har en dobbel kantlinje fra sidemarg til sidemarg.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Lag tabell med tastaturet:

Word har en funksjon som autoformaterer mens du arbeider i et dokument. Denne funksjonen er "slått på" som standard i Word. Funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres etter ønske, for at du skal få laget kantlinjer med tastaturet må funksjonen være aktivert.

For å aktivere, velg "VERKTØY" på menylinjen, velg "ALTERNATIVER FOR AUTOKORREKTUR", velg arkfanen "FORTLØPENDE FORMATERING" og se etter at det er krysset av for "TABELLER".

 

En rad, velg antall celler:

For å lage tabellen, start med en pluss ( + ). Tast inn bindestreker f.eks tre ( --- ) fortsett med en pluss ( + ) og deretter to eller tre ( - ), en pluss ( + ) og ( - ) og ( + ). Antallet ( - ) bestemmer bredden på cellene og antall ( + ) bestemmer antall celler. Tabellutformingen må starte og avslutte med pluss ( + ).

 

Eksempel:

+---+---+---+ Denne tabellen får tre celler.

Når tabellen er laget kan du endre bredde og høyder som i tabeller forøvrig. Du kan skrive inn tekst eller sette inn bilder på vanlig måte, for å flytte markøren mellom cellene bruk TABULATOR-tasten ( tasten på V.side av tastaturet med en pil i hver retning. )

 

Ønsker flere rader:

Hvis det er behov for flere rader, sett markøren i tabellens siste celle og trykk TABULATOR-tasten.

 

Formatering av tabellen :

Ønsker du å endre på kantlinjene eller annen formatering gjøres det som om du hadde laget tabellen på annen måte.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Nøyaktig linjeavstand:

Har du hatt behov for å endre på linjeavstanden og ikke funnet den rette avstanden?

På menylinjen under valget "FORMAT" kan du velge "AVSNITT", de valgene du gjør her gjelder for det avsnittet du velger, dersom du gjør valgene før du skriver noe i dokumentet gjelder valgene for hele dokumentet.

 

Velg arkfanen - "Innrykk og avstand":

Gå inn på menyene som beskrevet over. Velg arkfanen "Innrykk og avstand", se etter "AVSTAND" - du har flere valgmuligheter. Under "LINJEAVSTAND" har du flere valg, velg "NØYAKTIG" og angi avstanden under "POSISJON".

Klikk "OK".

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Se hele menyen i Word:

I Word og de andre Office-programmene vises menyene som rullgardiner, det som vises er det menyvalget som sist ble brukt. Noen ganger kan det være nyttig at hele menyen vises, da får man også se de andre valgene direkte.

På menylinjen kan du velge "VERKTØY", velg deretter "TILPASS", velg arkfanen "ALTERNATIVER". For at menyene skal vises direkte må det være krysset av for "Vis alltid fullstendige menyer".

Utfør valgene og "LUKK".

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Verktøylinjer:

Det kan være nødvendig å ha fremme flere verktøylinjer enn de som vises som standard i Word. Noen verktøylinjer dukker opp når Word tror at det er behov for dem, men andre ganger må vi styre dette selv.

Det er et valg på menylinjen "VIS", her kan man velge "VERKTØYLINJER" og velge hvilke verktøylinjer som skal vises.

En annen mulighet er å plassere markøren i en verktøylinje som allerede vises, HØYREKLIKK i denne verktøylinjen og utfør valgene.

Dersom du vil flytte verktøylinjen rundt, sett markøren i det mørke feltet øverst i den boksen som vises. Ta musen og trykk ned høyre museknapp, holde den inne og dra boksen dit det passer best - slipp musetasten. Du kan også sette den opp ved siden av de andre verktøylinjene, dra den opp der du ønsker å ha den ( foran eller bak ) en annen verktøylinje, slipp musetasten.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Lag forkortelser og la Autokorrektur fullføre:

Er det et eller flere lange ord som du gjentar mange ganger? Lag en enkel forkortelse og la Word fullføre.

På menylinjen velger du "VERKTØY", velg "ALTERNATIVER FOR AUTOKORREKTUR". Nå får du opp en dialogboks hvor det er gjort noen forhåndsinnstillinger, du skal velge arkfanen "Autokorrektur". Her må du se etter at det er krysset av for "Fortløpende endringer". I feltet "Erstatt" skriver du inn den forkortelsen du vil ha, og i feltet "Med" skriver du inn det ordet du vil at Word skal fullføre.

Klikk "OK".

Ønsker du å legge til flere forkortelser, gjenta prosedyren.

Dersom Word kommer med et annet ord enn det som er ønskelig, kan det være at du må gjøre endringer. Bla deg frem til du finner det ønsker, gjør endringer og klikk "OK".

f.eks dersom du ønsker at forkortelsen for millimeter (mm) skal stå i ditt dokument og Autokorrektur er aktivert, vil du se at Word skriver - med mer - når mellomrumstasten trykkes.

Husk at Autokorrektur kan deaktiveres ved at krysset foran "Fortløpende endringer" fjernes.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Utfør enkle utregninger i Word:

 

Summere rader og kolonner i Word

Du har sikkert brukt Excel og utført utregninger og beregninger der. Det er også mulig å utføre noen enkle beregninger i Word.

Du må opprette en tabell og summere celleverdiene.

Gjør følgende:
 1. Lag en tabell med det antall rader og kolonner du ønsker.
 2. Plasser markøren i den cellen du ønsker resultatet.
 3. På menylinjen velger du "TABELL", deretter velger du "FORMEL".
 4. I feltet for "Formel" må du skrive inn hvilke celler som skal summeres, eks. =a1+b4+c2, velg deretter tallformat for hvordan summen skal vises.

  I feltet "Formel" kan du også skrive inn =sum(left), dette vil summere hele raden til venstre. =sum(right), summerer til høyre, =sum(above) summerer tallene over, og =sum(under) summerer tallene under.
 5. Klikk OK.
 6. Endres ett av tallene som gir grunnlag for utregningen, må Word foreta en ny utregning. Plasser markøren i cellen som viser utregningen, "HØYREKLIKK" og velg "OPPDATER FELT".

  Du kan alternativt plassere markøren i den aktuelle cellen for resultat og trykk F9.
På samme måte kan vi bruke Word til å utføre andre enkle beregninger, dersom det skal utføres litt mer kompliserte utregninger og beregninger bør heller Excel brukes. Man kan heller sette inn regnearket i Word.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Bruk tastaturet og merk tekst:

Piltastene på tastaturet kan brukes for å merke tekst i et dokument. I noen tilfeller kan det være raskere enn å bruke musen, og en annen sak er at arbeidet blir mer riktig for armene dine.

 

Shift-tasten
 • + venstre pil - Merker ett og ett tegn mot venstre.
 • + høyre pil - Merker ett og ett tegn mot høyre.
 • + opp- eller ned- pil - Plasser markøren i margen , da merkes en og en linje.
 • + Home - Merker hele lilnjen fra markøren og ut mot venstre sidemarg.
 • + End - Merker hele linjen fra markøren og ut mot høyre sidemarg.
CTRL-tasten + Shift-tasten
 • + venstre pil - Merker ett og ett ord mot venstre.
 • + høyre pil - Merker ett og ett ord mot høyre.
 • + opp- eller ned- pil - Plasser markøren i margen, da merkes ett og ett avsnitt.
 • + Home - Merker dokumentet fra markøren til starten.
 • + End - Merker dokumentet fra markøren til slutten.
CTRL-tasten + A
Merker alt.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Lukk alle Word-dokumentene samtidig:

Har du mange Word-dokumenter åpne samtidig, kan det være tungvint når man skal lagre og lukke alle dokumentene. Du kan gjøre dette på en enkel og rask måte.

 

Fremgangsmåten er:
 1. Trykk ned Shift-tasten, - velg "FIL" på menylinjen, åpne "FIL" mens du holder Shift-tasten nede.
 2. Nå er valget Lagre endret til "LAGRE ALT" og Lukk endret tll "LUKK ALT".
 3. Slipp Shift-tasten og gjør dine valg, det du nå velger gjøres med de åpne dokumentene.
Lykke til.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Excel-regneark i Word:

Det er mulig å sette inn et Excel-regneark i Word. Dette kan gjøres på minst tre måter.

 

Alternativ 1 - Innebygd regneark:

Et innebygd regneark er et regnearket som settes inn i Word-dokumentet. Dobbelklikk i regnearket og du kan gjøre endringene mens du befinner deg i Word. Disse endringene lagres ikke i kildefilen, men i Word-dokumentet.

 

Alternativ 2 - Innebygd regneark fra fil:

Et innebygd regneark fra en fil, er et regnearket som er satt inn i Word-dokumentet med verdier og formler fra en Excel-fil. Dobbelklikk i regnearket og du kan gjøre endringene mens du befinner deg i Word. Disse endringene lagres ikke i kildefilen, men i Word-dokumentet.

 

Alternativ 3 - Regearket er koblet:

Et koblet regeark viser hva som gjøres i Excel og kan oppdateres hver gang Word-dokumentet åpnes. For å åpne regnearket dobbelklikk, og du er i kildefilen, alle endringer som utføres og lagres, endrer kildefilen.

 

Fremgangsmåte Alternativ 1 - Innebygd regneark:
 1. Plasser markøren der du ønsker å sette inn regnearket.
 2. Velg "SETT INN" på menylinjen.
 3. Gå til valget "OBJEKT", velg dette.
 4. Under arkfanen "OPPRETT NYTT" kan du bla til du finner Excel-regneark, velg dette
 5. Klikk "OK".
Nå har du et regneark som kan brukes mens du befinner deg i Word, du kan endre størrelsen ved at du drar i hjører eller på sidekantene. For å gå ut av regnearket, klikk på utsiden. Skal du inn i regnearket igjen, plasser markøren inne i regnearket og dobbelklikk.

 

Fremgangsmåte Alternativ 2 - Innebygd regneark fra fil:
 1. Plasser markøren der du ønsker å sette inn regnearket.
 2. Velg "SETT INN" på menylinjen.
 3. Gå til valget "OBJEKT", velg dette.
 4. Velg arkfanen "OPPRETT FRA FIL ".
 5. Nå skal du velge "BLA GJENNOM", sett inn den filen du ønsker.
 6. Klikk "SETT INN " eller dobbelkilkk på filnavnet.
 7. Klikk "OK".
Nå har du et innsatt regneark fra en eksisterende fil, og du har et regneark som kan brukes mens du befinner deg i Word. Det du gjør av endringer blir lagret i det Word-dokumentet du er i. Du kan endre størrelsen ved at du drar i hjører eller på sidekantene. For å gå ut av regnearket, klikk på utsiden. Skal du inn i regnearket igjen, plasser markøren inne i regnearket og dobbelklikk.

 

Fremgangsmåte Alternativ 3 - Koblet regneark:
 1. Plasser markøren der du ønsker å sette inn regnearket.
 2. Velg "SETT INN" på menylinjen.
 3. Gå til valget "OBJEKT", velg dette.
 4. Velg arkfanen "OPPRETT FRA FIL ".
 5. Nå skal du velge "BLA GJENNOM", sett inn den filen du ønsker.
 6. Kryss av for valget "KOBLE TIL FIL".
 7. Klikk "SETT INN" eller dobbelklikk på filnavnet.
 8. Klikk "OK".

Nå har du satt inn et regneark som er koblet mot en eksisterende fil. Det du gjør av endringer som lagres, blir lagret i den Excel-filen du koblet regnearket til. Du kan endre størrelsen ved at du drar i hjører eller på sidekantene. For å gå ut av regnearket, klikk på utsiden. Skal du inn i regnearket igjen, plasser markøren inne i regnearket og dobbelklikk og du åpner programmet Excel og kildefilen.

Hver gang du åpner dette Word-dokumentet får du et spørsmål om du vil oppdatere koblingene som dokumentet inneholder, svar hva som passer.

Gjøres det endringer i Excel mens du har Word-dokumentet åpent, må regnearket oppdateres. Klikk en gang på regnearket i Word og trykk deretter F9, du kan også høyreklikke i regnearket og velge "OPPDATER KOBLING" fra menyen som da kommer opp.

Til toppen av siden.

     Til toppen av tipsene.

 

Andebu Web og IT, Honerød, 3158 ANDEBU - Tlf: 905 30 903   E-post: htb@webogit.no
Webdesign ©2006