Webportefølje:

Myhres Maskinomsetning

Kommer:

Andebu Næringsforening

Mebrika

Ingtek

 

Webdesign>> Litt mer om web.

Bilde Internett

Les mer om:

 

På denne siden vil du finne litt mer om web. En side for de som vil vite litt mer enn de fleste.

 

www - hva er det?

World Wide Web: (WWW, Web, W3) Web er en informasjonstjeneste - eller et system som håndterer ulike typer informasjon som er lagret på forskjellige servere, servere som er tilknyttet Internett. Informasjonen som er laget for bruk på web kalles dokumenter. Disse dokumentene kodes i et eget språk - HyperText Markup Language (HTML). Dokumentene kan inneholde tekst, bilder, lyd og andre elementer vi kjenner og bruker til informasjon og kommunikasjon. WWW ble opprinnelig utviklet ved CERN i Sveits.

 

Internett

Internett er et stort internasjonalt datanettverk, som består av tusenvis av mindre nettverk over hele verden, som alle er knyttet sammen. Internett staves egentlig med én T (Internet), men har blitt fornorsket. Internett begynte i 1969 som et nettverk utviklet av det amerikanske Forsvarsdepartementet. Ryggraden i Internett består av en rekke høyhastighets kommunikasjonslinjer mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner over hele verden. Kommunikasjon over Internett foregår vanligvis ved hjelp av kommunikasjonsprotokollen TCP/IP. En rekke ulike tjenester tilbys via Internett, bl.a. FTP, Telnet, Gopher, news, og World Wide Web (WWW).

Kilde: Mitt Dataleksikon

 

HTML

HTML: Hypertext Markup Language. Navnet på språket som benyttes for å lage dokumenter på World Wide Web. Det aller meste vi ser av Web-sider når vi surfer på Internett er laget i HTML.

 

CSS

CSS: Cascading Style Sheet. En standard utviklet av World Wide Web Consortitum (W3C), som ved hjelp av stilark gjør det mulig å definere hvordan en Web-side skal se ut. Et stilark i CSS bestemmer hvordan elementene på Web-siden skal se ut, som f.eks. skrifttyper, overskrifter, plassering av bilder osv. Stilarket kan kobles mot hvilken som helst Web-side. Det finnes ulike versjoner av CSS-standarden, definiert av W3C: CSS1 og CSS2. Du finner informasjon om CSS på www.w3c.org.

 

W3C-World Wide Web Consortium - hva er det?

W3C: World Wide Web Consortium. Organisasjon grunnlagt i oktober 1994 med det formål å utvikle felles protokoller og standarder for World Wide Web, samt promotere utviklingen av World Wide Web. W3C er et internasjonalt industrikonsortium som ledes av MIT/LCS (Massachusetts Institute of Technology/Laboratory for Computer Science) i USA, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) i Europa og Keio University i Japan. Medlemsskap i W3C er åpent for alle organisasjoner/bedrifter som undertegner en medlemsskapsavtale. Internett: www.w3c.org.

Kilde: Mitt Dataleksikon

Andebu Web og IT, Honerød, 3158 ANDEBU - Tlf: 905 30 903   E-post: htb@webogit.no
Webdesign ©2006