Webportefølje:

Myhres Maskinomsetning

Kommer:

Andebu Næringsforening

Mebrika

Ingtek

 

Webdesign>> Design og utvikling.

Bilde Webdesign - Utvikling

Les mer om:

 

Når et nettsted skal opprettes og websider designes, er det ikke bare å tenke på bilder og tekst. At dette presenteres på en fornuftig og riktig måte er viktig slik at informasjonen som formidles oppleves oversiktelig og presist.

 

Internettprofil - bedriftens fasade på Internett.

For en butikk, stor eller liten, er fasaden med på å understreke firmaets profil. Fasaden gir kunden lyst til å gå inn for å se i butikken. Når kunden er kommet inn er de innvendig inntrykk, som design og service, avgjørende for om kunden blir eller går ut.

Mye av det samme gjelder også på Internett, derfor er det viktig med en god Internettprofil - det er bedriftens fasade på nettet.

Andebu Web og IT hjelper deg med å designe og å utvikle din profil på Internett.

 

Design / Utvikling.

Webdesign og webutvkling henger svært nøye sammen. Når man snakker om webdesign tenker man oftest på å lage nettsider, det mer korrekte vil være å si hvordan nettsidene skal se ut med hensyn til Layout og profil.

Webutvikling er å gjøre dette synlig og presentabelt for Internettbrukere. Gjennom et tett samarbeid utvikler vi en løsning som er tilpasset din bedrift.

Websider fra Andebu Web og IT er testet i Internett Explorer, Firefox, Opera og Netscape slik at de vises likt. Vi tester og kontrollerer sidene opp mot World Wide Web Consortium (W3C) slik at webstandardene tilfredsstilles.

 

Andebu Web og IT, Honerød, 3158 ANDEBU - Tlf: 905 30 903   E-post: htb@webogit.no
Webdesign ©2006