Webportefølje:

Myhres Maskinomsetning

Kommer:

Andebu Næringsforening

Mebrika

Ingtek

 

Webdesign >> Prosessen.

Bilde webprosessen

Les mer om:

 

Når du har bestemt deg for å profilere din bedrift eller organisasjon på Internett, ta kontakt med Andebu Web og IT, i nært samarbeid fullfører vi prosessen.

 

Noe kan du tenke gjennom på forhånd, og noe kommer som en del av prosessen.

 

 

Hva kunden kan / bør tenke på:

For å redusere kostnadene til webprosjektet er det noen punkter du bør tenke gjennom. Sett av litt tid og se gjennom listen nedenfor, det kan være penger å spare.

Dersom noe er uklart ta kontakt med Andebu Web og IT så tar vi en prat.

Tenk gjennom følgende:

 

Kom med forespørsel til Andebu Web og IT, og vi gir tilbud kostnadsfritt.

Når du har tenkt gjennom de fleste av punktene over, er tiden inne for å kontakte noen som kan bistå med prosjektet. Andebu Web og IT ønsker deg velkommen.

Vi gir deg gratis tilbakemelding og vurdering av din forespørsel på e-post, det betinger at du har gått nøye gjennom punktene over, og har svar på de fleste. Er det nødvendig ta kontakt pr. telefon for en prat og for å rydde opp i det som er uklart.

Er du ikke er interessert, avslutter vi webprosjektet uten forpliktelser. Er du interessert i tilbudet, inngår vi en oppdragsavtale.

 

Oppdragsavtale.

Når kunden takker ja til prosjektet inngår vi en avtale, avtalen beskriver betingelsene og tilføyelser gjøres dersom det er nødvendig for ditt prosjekt.

Avtalen som PDF.    Avtalen som Word-dokument.

 

Design - Layout, samarbeid og løsninger.

Når kunden har takket ja til vårt tilbud og sendt oss det nødvendige materialet, starter Andebu Web og IT med å utarbeide en skisse for design med bakgrunn i det vi har avtalt og snakket om. Denne skissen legges ut på et testdomene slik at kunden kan se og vurdere hele tiden.

Når nettstedets design er bestemt begynner arbeidet med å "sette sammen" bilder og tekst som skal på websidene, dette settes på plass med HTML-kode som kombineres med CSS slik at websidene vises på samme måte i ulike nettlesere.

 

Korrektur, plassering av bilder og tekst - testing i nettlesere.

Korrekturlesing kan starte når websidene er lagt ut på testdomenet. Plassering av bilder og tekst gjøres sammen med kunden, når alle websidene er ferdige skal alt være godkjent av kunden før det overføres til nettstedets adresse.

Andebu Web og IT tester websidene i Internett Explorer, Firefox, Opera og Netscape, vi tester også alle sidene opp mot World Wide Web Consortium (W3C) slik at webstandardene tilfredsstilles.

Når oppdraget er fullført kan Andebu Web og IT oppdatere og vedlikeholde nettsidene etter avtale med kunden. Kunden sender da oppdatert materiale på e-post.

 

Andebu Web og IT, Honerød, 3158 ANDEBU - Tlf: 905 30 903   E-post: htb@webogit.no
Webdesign ©2006